Câu hỏi:

09/05/2020 4,499

Chọn câu trả lời sai: Vôn kế là dụng cụ để đo

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Câu sai: Hiệu điện thế của cực dương nguồn điện hay của một điểm nào đó trên mạch điện ⇒ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giữa hai lỗ của ổ điện lấy trong mạng điện gia đình ở Việt Nam, giá trị hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 6,423

Câu 2:

Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây mắc đúng ?

Xem đáp án » 09/05/2020 6,273

Câu 3:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 09/05/2020 5,651

Câu 4:

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện trong nhà, ta phải chỉnh trên vôn kế có giới hạn đo:

Xem đáp án » 09/05/2020 4,480

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Đơn vị của hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 3,890

Câu 6:

Yếu tố không cần thiết phải kiểm tra khi sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 3,186

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK