Câu hỏi:

09/05/2020 6,388

Giữa hai lỗ của ổ điện lấy trong mạng điện gia đình ở Việt Nam, giá trị hiệu điện thế là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Giữa hai lỗ của ổ điện lấy trong mạng điện gia đình ở Việt Nam, giá trị hiệu điện thế là 110 V hay 220 V ⇒ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây mắc đúng ?

Xem đáp án » 09/05/2020 6,247

Câu 2:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 09/05/2020 5,626

Câu 3:

Chọn câu trả lời sai: Vôn kế là dụng cụ để đo

Xem đáp án » 09/05/2020 4,471

Câu 4:

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện trong nhà, ta phải chỉnh trên vôn kế có giới hạn đo:

Xem đáp án » 09/05/2020 4,465

Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Đơn vị của hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 3,880

Câu 6:

Yếu tố không cần thiết phải kiểm tra khi sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 3,166

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK