Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 5(có đáp án): Bài tập sơ đồ mạch điện - Chiều dòng điện (phần 2)

  • 1884 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 28 phút

Câu 2:

Kí hiệu nào sau đây là kí hiệu của nguồn điện:

Xem đáp án

Đáp án C

Kí hiệu của nguồn điện:

A, D - Công tắc

B - Bóng đèn

C - Các nguồn mắc nối tiếp nhau


Câu 3:

Bóng đèn được kí hiệu bằng kí hiệu nào sau đây:

Xem đáp án

Đáp án C

Kí hiệu của bóng đèn:


Câu 5:

Sơ đồ mạch điện là:

Xem đáp án

Đáp án B

Sơ đồ mạch điện là hình vẽ biểu diễn mạch điện bằng các kí hiệu của các bộ phận mạch điện


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Trần Hoàng Quang Huy
16:01 - 13/02/2022

Quá dễ 20 giây
hahahahahah

Trần Hoàng Quang Huy
16:01 - 13/02/2022

đúng vậy quá dễ

Hà Hải Việt
16:03 - 13/02/2022

quá dễ luôn

Ảnh đính kèm