Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 4(có đáp án): Bài tập định luật phản xạ ánh sáng (phần 2)

  • 2869 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 21 phút

Câu 1:

Ảnh của vật tạo bởi gương là:

Xem đáp án

Đáp án A
Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương.


Câu 2:

Chọn phát biểu đúng:

Xem đáp án

Đáp án A
Hình của một vật quan sát được trong gương gọi là ảnh của vật tạo bởi gương


Câu 3:

Hiện tượng phản xạ ánh sáng là:

Xem đáp án

Đáp án C
Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ


Câu 4:

Hiện tượng ánh sáng khi gặp mặt gương phẳng bị hắt lại theo một hướng xác định là hiện tượng:

Xem đáp án

Đáp án D

Hiện tượng phản xạ ánh sáng: Hiện tượng xảy ra khi chiếu một tia sáng vào gương bị gương hắt trở lại môi trường cũ


Câu 5:

Theo định luật phản xạ ánh sáng:

Xem đáp án

Đáp án D

Định luật phản xạ ánh sáng:

+       Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới

+       Góc phản xạ bằng góc tới i=i'

Cả A, B, C đúng


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nhậc Senpai

Bình luận


Bình luận