Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 1(có đáp án): Bài tập sự nhiễm điện do cọ sát (phần 2)

  • 2639 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 30 phút

Câu 1:

Vật nhiễm điện là vật:

Xem đáp án

Đáp án C
Vật nhiễm điện là vật có khả năng hút các vật khác hoặc phóng tia lửa điện sang các vật khác hoặc làm sáng bóng đèn bút thử điện


Câu 2:

Nhiều vật sau khi cọ xát ………… các vật khác

Xem đáp án

Đáp án B

Ta có, nhiều vật sau khi bị cọ xát sẽ nhiễm điện

Mà vật nhiễm điện là vật có khả năng hút các vật khác


Câu 3:

Câu khẳng định nào dưới đây là đúng?

Xem đáp án

Đáp án C

A, B: Thanh nam châm hút được các vụn sắt và thanh sắt hút được mảnh nam châm là do tính chất từ

D: Mặt đất hút mọi vật gần nó là do lực hấp dẫn

C: đúng


Câu 4:

Có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách nào dưới đây?

Xem đáp án

Đáp án D

Ta có thể làm thước nhựa nhiễm điện bằng cách cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô


Câu 5:

Thước nhựa có khả năng hút các vụn giấy:

Xem đáp án

Đáp án C

Thước nhựa có khả năng hút các vụn giấy khi bị nhiễm điện bằng cách cọ xát thước nhựa bằng mảnh vải khô


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

N

1 năm trước

Nguyen Thanh Hang

Bình luận


Bình luận

Bích Ngọc Ngô
22:28 - 22/04/2022

19-A