Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 3(có đáp án): Bài tập dòng điện - Nguồn điện (phần 2)

  • 1793 lượt thi

  • 18 câu hỏi

  • 27 phút

Câu 1:

Dòng điện:

Xem đáp án

Đáp án D
Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng


Câu 2:

Chọn câu đúng nhất:

Xem đáp án

Đáp án D
Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng


Câu 3:

Dòng điện là các ………….. dịch chuyển có hướng

Xem đáp án

Đáp án C

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng

A - sai vì notron không mang điện

B - sai vì chưa đủ

C - đúng

D - sai vì A, B sai


Câu 4:

Nguồn điện là:

Xem đáp án

Đáp án B

Nguồn điện là thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện có thể hoạt động.


Câu 5:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án

Đáp án D

Nguồn điện là thiết bị cung cấp dòng điện lâu dài cho các dụng cụ dùng điện có thể hoạt động.


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

2 năm trước

Kio Moon Kim

Bình luận


Bình luận