Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài tập Bài 4 (có đáp án): Định luật phản xạ ánh sáng

  • 6120 lượt thi

  • 14 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 120. Hỏi góc tới có giá trị là bao nhiêu?

Xem đáp án

- Góc hợp bởi tia tới hợp tia phản xạ là góc SIR^=SIN^+NIR^=i+i'

- Theo đề bài, góc hợp bởi tia tới và tia phản xạ bằng 1200 nên ta có:

SIR^=i+i'=120o

- Theo định luật phản xạ ánh sáng, góc phản xạ bằng góc tới nên i’ = i

SIR^=i+i'=2i=120o

i=60o hay SIN^=60o

Vậy đáp án đúng là C

Tia sáng tới gương phẳng hợp với tia phản xạ một góc 1200. Hỏi góc tới (ảnh 1)


Câu 2:

Khi chiếu một tia sáng tới gương phẳng thì góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới có tính chất:

Xem đáp án

Đáp án A

- Theo định luật phản xạ ánh sáng: Góc phản xạ bằng góc tới nên 

Vật Lí lớp 7 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án

- Góc tạo bởi tia phản xạ IR và tia tới SI là Vật Lí lớp 7 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án

Ta có: 

Vật Lí lớp 7 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 7 có đáp án

Vậy góc tạo bởi tia phản xạ và tia tới bằng hai lần góc tới

⇒ Đáp án A đúng

Khi chiếu một tia sáng tới gương phẳng thì góc tạo bởi tia phản xạ và tia (ảnh 1)


Câu 3:

Chọn câu đúng?

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Theo định luật phản xạ ánh sáng: Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và đường pháp tuyến với gương tại điểm tới nghĩa là tia phản xạ, tia tới và đường pháp tuyến cùng nằm trong một mặt phẳng ⇒ Đáp án A, B, C đều đúng ⇒ Chọn đáp án D


Câu 4:

Khi tia tới vuông góc với mặt gương phẳng thì góc phản xạ có giá trị bằng:

Xem đáp án

Đáp án C đúng.

- Khi tia tới vuông góc với mặt gương thì tia tới trùng với pháp tuyến của gương nghĩa là góc tới bằng 0.

- Theo định luật phản xạ ánh sáng: Góc phản xạ bằng góc tới.

Vì vậy góc phản xạ cũng bằng 0 ⇒ Đáp án C đúng.


Câu 5:

Vật nào sau đây không thể xem là gương phẳng?

Xem đáp án

Gương phẳng là một phần của mặt phẳng, nhẵn bóng, có thể soi hình của các vật.

Vì vậy màn hình tivi, mặt hồ nước trong, miếng thủy tinh không tráng bạc có thể xem là gương phẳng vì đều có đặc điểm là mặt phẳng, nhẵn bóng có thể soi hình. Còn mặt tờ giấy trắng phẳng nhưng không thể soi hình ⇒ Đáp án C đúng.


4.5

Đánh giá trung bình

83%

17%

0%

0%

0%

Nhận xét

3 năm trước

Du Chu

Hay
M

3 năm trước

Mai Hoang

hơi khó
M

3 năm trước

Minh Ngô

bài thi rất hay và bổ ích

2 năm trước

ANH TUÂN 7A PHAN

2 năm trước

Nguyễn Tiến Nhật

Quá hay và bổ ích
S

2 năm trước

Study Code

Bình luận


Bình luận

Hoàng Trần Minh Hoàng
13:24 - 10/11/2020

Câu 1

Hoàng Trần Minh Hoàng
13:24 - 10/11/2020

ssssssssssssss

7A4 Đặng Trọng Tâm
11:15 - 14/11/2021

vvv

Nguyen Ngoctuyen
20:45 - 23/11/2021

câu 4 ảo ma quá