Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 19 (có đáp án): Dòng điện, Nguồn điện

  • 3402 lượt thi

  • 28 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án

Đặc điểm chung của nguồn điện là có hai cực: dương và âm ⇒ Đáp án B


Câu 2:

Dòng điện là:

Xem đáp án

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng ⇒ Đáp án C


Câu 3:

Phát biểu nào sau đây về nguồn điện là không đúng?

Xem đáp án

Nguồn điện tạo ra hai cực có điện tích khác loại ⇒ Đáp án B


Câu 4:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án

Trong các thiết bị trên thì acquy là nguồn điện ⇒ Đáp án B


Câu 5:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án

Mạch gồm các thiết bị điện nối kín hai đầu với nhau nếu chưa có nguồn điện thì chưa trở thành mạch điện ⇒ Đáp án A


3

Đánh giá trung bình

0%

0%

100%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Nguyễn Hải Yến Nhi

TB

Bình luận


Bình luận

Hà Hải Việt
16:13 - 12/02/2022

tôi rất giỏi đúng không