Câu hỏi:

11/03/2022 441

Cho các vật sau: pin, bàn là, nồi cơm điện, máy sấy tóc, acquy, bếp điện. Vật nào là nguồn điện

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích: - Pin và acquy là các nguồn điện.

- Bàn là, máy sấy tóc, bếp điện, nồi cơm điện là dụng cụ sử dụng điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 65,112

Câu 2:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,972

Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,019

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,755

Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 08/05/2020 16,564

Câu 6:

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 15,811

Câu 7:

Dòng điện là:

Xem đáp án » 08/05/2020 7,607

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK