Câu hỏi:

02/08/2020 67,421

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

A, C – sai vì dòng điện luôn là dòng dịch chuyển có hướng của các hạt mang điện, trong chất điện có các hạt tải điện nhưng chúng chuyển động không theo hướng nhất định do vậy mà không sinh ra dòng điện.

B – đúng

D – sai vì chiều dòng điện được quy ước từ bản dương nguồn điện qua dây dẫn và đến bản âm nguồn, còn electron dịch chuyển chiều ngược lại

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 27,276

Câu 2:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,328

Câu 3:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,946

Câu 4:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 08/05/2020 16,778

Câu 5:

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 16,497

Câu 6:

Dòng điện là:

Xem đáp án » 08/05/2020 7,785

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK