Câu hỏi:

08/05/2020 16,780

Chọn câu sai

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Câu sai: Nguồn điện càng lớn thì thiết bị càng mạnh ⇒ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 67,421

Câu 2:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 27,276

Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,328

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,947

Câu 5:

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 16,497

Câu 6:

Dòng điện là:

Xem đáp án » 08/05/2020 7,785

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK