Câu hỏi:

02/08/2020 16,497

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

+       Quạt điện không phải là nguồn điện mà là dụng cụ tiêu thụ điện

Pin, acquy, đi-na-mô xe đạp là nguồn điện

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 67,420

Câu 2:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 27,276

Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,328

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,946

Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 08/05/2020 16,778

Câu 6:

Dòng điện là:

Xem đáp án » 08/05/2020 7,785

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK