Câu hỏi:

08/05/2020 7,788

Dòng điện là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Dòng điện là dòng các điện tích dịch chuyển có hướng ⇒ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 67,427

Câu 2:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 27,279

Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,331

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,948

Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 08/05/2020 16,786

Câu 6:

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 16,499

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK