Câu hỏi:

08/05/2020 22,962

Phát biểu nào dưới đây sai:

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Mạch gồm các thiết bị điện nối kín hai đầu với nhau nếu chưa có nguồn điện thì chưa trở thành mạch điện ⇒ Đáp án A

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 79,892

Câu 2:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 31,830

Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 30,712

Câu 4:

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 22,669

Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 08/05/2020 20,796

Câu 6:

Dòng điện là:

Xem đáp án » 08/05/2020 11,151

Bình luận


Bình luận