Câu hỏi:

11/03/2022 1,155

Khi mua một pin hay acquy mới, ta quan tâm đến vấn đề nào sau đây

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Giải thích: Khi mua pin hay acquy ta quan tâm đến khả năng cung cấp điện của nó.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 65,425

Câu 2:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,995

Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,053

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,788

Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 08/05/2020 16,598

Câu 6:

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 15,871

Câu 7:

Dòng điện là:

Xem đáp án » 08/05/2020 7,629

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK