Câu hỏi:

11/03/2022 207

Nối hai cực của acquy với bóng đèn dây tóc, thấy đèn sáng, khi ta đảo chiều hai cực của acquy nối với bóng đèn, hiện tượng nào xảy ra?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích: Khi đảo chiều hai cực của acquy thì vẫn có dòng điện chạy qua bóng đèn (theo chiều ngược lại) nên đèn vẫn sáng như bình thường.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 65,325

Câu 2:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,992

Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,043

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,781

Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 08/05/2020 16,590

Câu 6:

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 15,866

Câu 7:

Dòng điện là:

Xem đáp án » 08/05/2020 7,625

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK