Câu hỏi:

11/03/2022 997

Phát biểu nào đúng khi nói về nguồn điện.

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích: Nguồn điện là một nguồn năng lượng, bên trong nguồn điện có sự chuyển hóa năng lượng từ cơ năng, hóa năng hoặc nhiệt năng thành điện năng. Nguồn điện dùng để tạo ra và duy trì dòng điện lâu dài trong vật dẫn, nó có 2 cực: âm và dương.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 65,344

Câu 2:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,994

Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,043

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,781

Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 08/05/2020 16,592

Câu 6:

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 15,866

Câu 7:

Dòng điện là:

Xem đáp án » 08/05/2020 7,625

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK