Câu hỏi:

11/03/2022 1,105

Dòng điện tồn tại trong trường hợp nào

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án A

Giải thích: Dòng điện là dòng chuyển dời có hướng của các hạt điện tích tự do như electron, ion âm, ion dương.

Chú ý rằng: Các hạt nhân nguyên tử không chuyển động để tạo thành dòng điện trong mạch điện được.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 65,237

Câu 2:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,984

Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,035

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,771

Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 08/05/2020 16,579

Câu 6:

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 15,821

Câu 7:

Dòng điện là:

Xem đáp án » 08/05/2020 7,619

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK