Câu hỏi:

11/03/2022 258

Dụng cụ nào sau đây hoạt động được mà không cần dòng điện

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Giải thích: Nhiệt kế thủy ngân dùng để đo nhiệt độ, hoạt động dựa trên sự dãn nở vì nhiệt của chất lỏng, không cần dòng điện.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 65,160

Câu 2:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,974

Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,023

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,762

Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 08/05/2020 16,566

Câu 6:

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 15,813

Câu 7:

Dòng điện là:

Xem đáp án » 08/05/2020 7,610

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK