Câu hỏi:

11/03/2022 2,172

Khi thắp sáng bóng đèn với nguồn điện acquy, dòng điện chạy qua những vật nào?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích: Dòng điện chạy qua các dụng cụ điện thì dụng cụ điện mới hoạt động. Trong trường hợp này, dòng điện chạy qua acquy, dây nối và cả bóng đèn, như vậy đèn mới hoạt động được.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 65,190

Câu 2:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,978

Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,025

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,764

Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 08/05/2020 16,571

Câu 6:

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 15,815

Câu 7:

Dòng điện là:

Xem đáp án » 08/05/2020 7,614

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK