Câu hỏi:

11/03/2022 466

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích: Các nguồn điện đều có hai cực âm và dương, chúng có thể khác nhau về kích thước và cấu tạo.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 65,160

Câu 2:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,974

Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,023

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,762

Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 08/05/2020 16,566

Câu 6:

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 15,814

Câu 7:

Dòng điện là:

Xem đáp án » 08/05/2020 7,610

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK