Câu hỏi:

11/03/2022 383

So sánh nào đúng về tác dụng của pin trong bóng đèn pin và acquy trong xe máy?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích: Pin và acquy đều là các nguồn điện một chiều, có hai cực âm và dương, có tác dụng tạo ra dòng điện trong mạch. Nhưng acquy có kích thước lớn hơn pin và sử dụng được lâu dài hơn.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chọn câu đúng trong các câu sau:

Xem đáp án » 02/08/2020 65,160

Câu 2:

Đặc điểm chung của nguồn điện là gì?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,974

Câu 3:

Thiết bị nào sau đây là nguồn điện?

Xem đáp án » 08/05/2020 26,023

Câu 4:

Phát biểu nào dưới đây sai:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,762

Câu 5:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 08/05/2020 16,566

Câu 6:

Các thiết bị nào sau đây không phải là nguồn điện?

Xem đáp án » 02/08/2020 15,813

Câu 7:

Dòng điện là:

Xem đáp án » 08/05/2020 7,610

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK