Câu hỏi:

01/08/2020 1,394

Câu khẳng định nào dưới đây là đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

A, B: Thanh nam châm hút được các vụn sắt và thanh sắt hút được mảnh nam châm là do tính chất từ

D: Mặt đất hút mọi vật gần nó là do lực hấp dẫn

C: đúng

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nhiều vật sau khi bị cọ xát …… các vật khác

Xem đáp án » 01/08/2020 28,061

Câu 2:

Một trong những nguyên nhân tạo thành các đám mây dông bị nhiễm điện là do:

Xem đáp án » 01/08/2020 12,014

Câu 3:

Nhiều vật sau khi bị cọ xát có khả năng ……... bóng đèn bút thử điện.

Xem đáp án » 01/08/2020 8,931

Câu 4:

Chọn câu sai?

Xem đáp án » 01/08/2020 8,419

Câu 5:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 01/08/2020 7,031

Câu 6:

Chọn câu đúng:

Xem đáp án » 01/08/2020 6,803

Câu 7:

Các đám mây tích điện là do nguyên nhân:

Xem đáp án » 01/08/2020 2,639

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK