Trắc nghiệm Chống ô nhiễm tiếng ồn có đáp án (Nhận biết)

  • 1268 lượt thi

  • 20 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi:

Xem đáp án

Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 2:

Tất cả những âm thanh được tạo ra từ những …………. gây nên sự ô nhiễm tiếng ồn.

Xem đáp án

Ô nhiễm tiếng ồn xảy ra khi tiếng ồn to, kéo dài, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và hoạt động bình thường của con người.

Đáp án cần chọn là: D


Câu 3:

Các biện pháp để chống ô nhiễm tiếng ồn là:

Xem đáp án

Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần: làm giảm độ to của tiếng ồn phát ra, ngăn chặn đường truyền âm, làm cho âm truyền theo hướng khác

⇒ Cả A, B và C đều đúng

Đáp án cần chọn là: D


Câu 4:

Để chống ô nhiễm tiếng ồn, người ta thường sử dụng các biện pháp:

Xem đáp án

Để chống ô nhiễm tiếng ồn cần, người ta thường sử dụng các biện pháp:

  • Làm trần nhà bằng xốp
  • Trồng cây xanh
  • Bao kín các thiết bị gây ồn

Đáp án cần chọn là: D


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án

A, B, D – đúng

C – sai vì: Mặt tường sần sùi thì phản xạ âm kém

Đáp án cần chọn là: C


5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

K

1 năm trước

Kim Ngưu 2k9

Bình luận


Bình luận

Kim Ngưu 2k9
20:20 - 03/01/2022

Con cảm ơn các thầy cô đã tạo ra trang này!

Ảnh đính kèm