Câu hỏi:

02/08/2020 647

Bóng đèn được kí hiệu bằng kí hiệu nào sau đây:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án C

Kí hiệu của bóng đèn:

Gói VIP thi online tại VietJack (chỉ 200k/1 năm học), luyện tập gần 1 triệu câu hỏi có đáp án chi tiết.

Nâng cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nguồn điện được kí hiệu bằng kí hiệu nào sau đây:

Xem đáp án » 02/08/2020 10,769

Câu 2:

Điền từ thích hợp vào chỗ trống Chiều dòng điện là chiều từ ………. qua ………. và …….. tới……… của nguồn điện.

Xem đáp án » 02/08/2020 6,053

Câu 3:

Khi khóa K mở, bóng đèn nào mắc trong mạch điện sau đây sẽ tắt:

Xem đáp án » 02/08/2020 5,428

Câu 4:

Chọn phát biểu đúng nhất.

Kí hiệu các bộ phận trong mạch điện mang ý nghĩa:

Xem đáp án » 02/08/2020 5,139

Câu 5:

Một mạng điện thắp sáng gồm:

Xem đáp án » 02/08/2020 3,372

Câu 6:

Chọn câu trả lời đúng:

Dòng chuyển dời theo một chiều xác định của hạt mang điện tích gọi là:

Xem đáp án » 02/08/2020 2,997

Câu 7:

Cho mạch điện sau: 

Đèn Đ1 và đèn Đ2, điện trở khóa K bằng 0

Chọn câu trả lời sai.

Xem đáp án » 02/08/2020 2,728

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK