Câu hỏi:

15/03/2022 217

Chọn câu đúng 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án D

Giải thích: Hiệu điện thế của pin không phụ thuộc vào kích thước của pin. Hiệu điện thế giữa hai cực của pin để hở lớn hơn hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi được nối với dụng cụ điện. Nếu hai cực của pin bị nối tắt thì xảy ra hiện tượng đoản mạch, khi đó dòng điện tăng lên đột ngột và pin có thể bị hỏng.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giữa hai lỗ của ổ điện lấy trong mạng điện gia đình ở Việt Nam, giá trị hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 6,210

Câu 2:

Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây mắc đúng ?

Xem đáp án » 09/05/2020 6,106

Câu 3:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 09/05/2020 5,484

Câu 4:

Chọn câu trả lời sai: Vôn kế là dụng cụ để đo

Xem đáp án » 09/05/2020 4,343

Câu 5:

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện trong nhà, ta phải chỉnh trên vôn kế có giới hạn đo:

Xem đáp án » 09/05/2020 4,336

Câu 6:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Đơn vị của hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 3,798

Câu 7:

Yếu tố không cần thiết phải kiểm tra khi sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 3,074

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK