Câu hỏi:

15/03/2022 1,406

Trường hợp nào dưới đây sẽ có hiệu điện thế bằng 0?

 

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Giải thích:  Khi có sự chênh lệch về điện (điện thế) thì tồn tại một hiệu điện thế. Giữa hai cực của pin tồn tại một hiệu điện thế vì một cực mang điện dương, một cực mang điện âm. Giữa một quả cầu mang điện dương và một quả cầu mang điện âm cũng tồn tại một hiệu điện thế.

Giữa hai đầu bóng đèn khi chưa mắc vào mạch thì không có chênh lệch về điện nên không tồn tại hiệu điện thế.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giữa hai lỗ của ổ điện lấy trong mạng điện gia đình ở Việt Nam, giá trị hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 6,215

Câu 2:

Vôn kế trong sơ đồ nào dưới đây mắc đúng ?

Xem đáp án » 09/05/2020 6,113

Câu 3:

Chọn câu sai

Xem đáp án » 09/05/2020 5,489

Câu 4:

Chọn câu trả lời sai: Vôn kế là dụng cụ để đo

Xem đáp án » 09/05/2020 4,347

Câu 5:

Muốn đo hiệu điện thế giữa hai đầu ổ cắm điện trong nhà, ta phải chỉnh trên vôn kế có giới hạn đo:

Xem đáp án » 09/05/2020 4,343

Câu 6:

Phát biểu nào dưới đây là sai?

Đơn vị của hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 3,799

Câu 7:

Yếu tố không cần thiết phải kiểm tra khi sử dụng vôn kế để đo hiệu điện thế là:

Xem đáp án » 09/05/2020 3,076

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK