Câu hỏi:

13/09/2019 403

Câu nào sau đây sai?

Trả lời:

Đáp án : C

Andehit có nối đôi C=O nhưng vẫn là hợp chất no, nếu gốc hidrocacbon của nó không chứa liên kết pi C=C

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số đồng phân cấu tạo là anđehit ứng với công thức phân tử : C4H8O;

C5H10O, C6H12O lần lượt là:

Xem đáp án » 13/09/2019 11,222

Câu 2:

Công thức đơn giản nhất của anđehit no, đa chức, mạch hở là C2H3O. Anđehit đó có số đồng phân là

Xem đáp án » 13/09/2019 9,353

Câu 3:

C3H6O2 có mấy đồng phân tham gia được phản ứng tráng gương?

Xem đáp án » 13/09/2019 9,165

Câu 4:

CTPT của ankanal có 10,345% H theo khối lượng là

Xem đáp án » 13/09/2019 8,203

Câu 5:

Số đồng phân xeton ứng với công thức phân tử C5H10O là

Xem đáp án » 13/09/2019 7,107

Câu 6:

Có các nhận xét sau:

(1) Tính chất của các hợp chất hữu cơ chỉ phụ thuộc vào cấu tạo hoá học mà không phụ thuộc vào thành phần phân tử của các chất.

(2) Trong phân tử hợp chất hữu cơ, các phân tử liên kết với nhau theo đúng hoá trị.

(3) Các chất  : CH2 =CH2 , CH2 =CH-CH3 ,  CH3 -CH=CH-CH3   thuộc cùng dãy đồng đẳng.

(4) Ancol etylic và axit focmic có khối lượng phân tử bằng nhau nên là các chất đồng phân với nhau.

(5) o- xilen và m-xilen là đồng phân cấu tạo khác nhau về mạch cacbon.

Những nhận xét không chính xác là:

Xem đáp án » 13/09/2019 3,283

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85