Câu hỏi:

08/05/2020 27,241

Để thêm cột nằm bên trái của bảng ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?

Đáp án chính xác

Siêu phẩm 30 đề thi thử THPT quốc gia 2024 do thầy cô VietJack biên soạn, chỉ từ 100k trên Shopee Mall.

Mua ngay

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Để thêm cột nằm bên trái bảng ta nháy chuột vào ô cần thêm rồi chọn dải lệnh Layout của dải ngữ cảnh Table Tools. Sau đó chọn Insert Left (chèn bên trái).

Đáp án: A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Muốn xóa cột ta nháy chuột vào ô cần xóa rồi chọn lệnh nào?

Xem đáp án » 08/05/2020 22,812

Câu 2:

Để tạo bảng ta có thể chọn nút lệnh:

Xem đáp án » 08/05/2020 19,945

Câu 3:

Khi con trỏ văn bản đang nằm bên trong bảng thì các định dạng được áp dụng cho phần nào của bảng?

Xem đáp án » 08/05/2020 16,520

Câu 4:

Độ rộng của cột và hàng sau khi được tạo:

Xem đáp án » 08/05/2020 16,469

Câu 5:

Để thêm một hàng nằm bên trên của hàng chứa ô có con trỏ soạn thảo ta thực hiện lệnh nào trong các lệnh sau?

Xem đáp án » 08/05/2020 13,615

Câu 6:

Muốn xóa bảng, ta đặt con trỏ vào ô trong bảng rồi chọn lệnh:

Xem đáp án » 08/05/2020 10,532

Bình luận


Bình luận