Câu hỏi:

09/05/2020 92,532

Trong chương trình bảng tính, khi mở một bảng tính mới thường có:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Một bảng tính là 1 tập tin bao gồm nhiều trang tính, một bảng tính mới sẽ bao gồm ba trang tính trống (sheet1, sheet2, sheet3).

Đáp án: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trên trang tính, một nhóm các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật gọi là:

Xem đáp án » 09/05/2020 153,608

Câu 2:

Trên trang tính, hộp tên hiển thị D6 cho ta biết:

Xem đáp án » 09/05/2020 141,669

Câu 3:

Các thành phần chính trên trang tính gồm có:

Xem đáp án » 09/05/2020 140,266

Câu 4:

Trong chương trình bảng tính, thanh công thức cho biết:

Xem đáp án » 09/05/2020 124,219

Câu 5:

Trong chương trình bảng tính, các kiểu dữ liệu cơ bản gồm:

Xem đáp án » 09/05/2020 111,884

Câu 6:

Trong chương trình bảng tính, người ta viết C3:D5 có nghĩa là:

Xem đáp án » 09/05/2020 101,547

Câu 7:

Trên trang tính, để chọn cột C ta thực hiện thao tác nào nhanh nhất?

Xem đáp án » 09/05/2020 100,713

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK