Câu hỏi:

10/05/2020 3,428

Phát biểu nào dưới đây sai?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cơ thể người và động vật đều dẫn điện và cho dòng điện chạy qua ⇒ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mạng điện có điện thế bao nhiêu thì có thể gây chết người?

Xem đáp án » 10/05/2020 5,896

Câu 2:

Tác hại nào sau đây không phải do hiện tượng đoản mạch gây ra?

Xem đáp án » 10/05/2020 4,860

Câu 3:

Khi đi qua cơ thể người, dòng điện có thể

Xem đáp án » 10/05/2020 3,119

Câu 4:

Khi có hiện tượng đoản mạch thì xảy ra điều gì?

Xem đáp án » 10/05/2020 1,429

Câu 5:

Vì sao khi đang sử dụng điện, dù có lớp vỏ bọc bằng nhựa ta cũng không nên cầm tay trực tiếp vào dây điện?

Xem đáp án » 10/05/2020 1,111

Câu 6:

Mạng điện có hiệu điện thế bao nhiêu thì gây nguy hiểm cho người?

Xem đáp án » 03/08/2020 992

Bình luận


Bình luận

TÀI LIỆU VIP VIETJACK