Trắc nghiệm Vật Lí 7 Bài 29 (có đáp án): An toàn khi sử dụng điện

  • 1620 lượt thi

  • 23 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Phát biểu nào dưới đây sai?

Xem đáp án

Cơ thể người và động vật đều dẫn điện và cho dòng điện chạy qua ⇒ Đáp án B


Câu 2:

Dùng từ thích hợp điền vào chỗ trống

Dòng điện……chạy qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại một vị trí ..... của cơ thể.

Xem đáp án

Dòng điện có thể chạy qua cơ thể người khi chạm vào mạch điện tại một vị trí bất kì nào của cơ thể ⇒ Đáp án A


Câu 3:

Khi đi qua cơ thể người, dòng điện có thể

Xem đáp án

Khi đi qua cơ thể người, dòng điện có thể gây ra các vết bỏng, làm tim ngừng đập, thần kinh bị tê liệt ⇒ Đáp án D


Câu 4:

Mạng điện có điện thế bao nhiêu thì có thể gây chết người?

Xem đáp án

Mạng điện có điện thế trên 40V ⇒ làm tim ngừng đập ⇒ có thể gây chết người

⇒ Đáp án B


Câu 5:

Thế nào là hiện tượng đoản mạch?

Xem đáp án

Khi hai cực của nguồn điện bị nối tắt (không qua vật sử dụng điện) thì xảy ra hiện tượng đoản mạch ⇒ Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận