Câu hỏi:

14/09/2019 16,091

Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Ở các nước phương Đông, cư dân chủ yếu làm nghề nông. Vì vậy, bộ phận đông đảo nhất và có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là nông dân công xã. Họ nhận ruộng đất ở công xã, để cày cấy và nộp một phần thu hoạch và lao dịch không công cho bọn quý tộc.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực của sông

Xem đáp án » 14/09/2019 21,918

Câu 2:

Nhà nước Phương Đông cổ đại được tổ chức theo thể chế gì?

Xem đáp án » 14/09/2019 20,000

Câu 3:

Ensi là tên gọi của vua ở quốc gia nào?

Xem đáp án » 14/09/2019 11,034

Câu 4:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được ra đời thời gian nào?

Xem đáp án » 14/09/2019 7,403

Câu 5:

Vua được gọi là Pharaong ở

Xem đáp án » 14/09/2019 5,294

Câu 6:

Luật Ham-mu-ra-bi của quốc gia nào?

Xem đáp án » 14/09/2019 4,426

Bình luận


Bình luận