Trắc nghiệm Lịch Sử 6 Bài 4 (có đáp án): Các quốc gia cổ đại phương Đông

  • 5100 lượt thi

  • 11 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trên

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. lưu vực các con sông lớn.

Giải thích: Vì ở đây đất đai phù sa màu mỡ, khí hậu thuận lợi để làm nông nghiệp.


Câu 2:

Nhà nước Phương Đông cổ đại được tổ chức theo thể chế gì?

Xem đáp án

Chọn đáp án: C. Quân chủ chuyên chế

Giải thích: Nhà nước cổ đại phương Đông do vua đứng đầu, giúp việc cho vua là bộ máy hành chính từ trung ương đến địa phương.


Câu 3:

Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là?

Xem đáp án

Đáp án B

Ở các nước phương Đông, cư dân chủ yếu làm nghề nông. Vì vậy, bộ phận đông đảo nhất và có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là nông dân công xã. Họ nhận ruộng đất ở công xã, để cày cấy và nộp một phần thu hoạch và lao dịch không công cho bọn quý tộc.


Câu 4:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được ra đời thời gian nào?

Xem đáp án

Chọn đáp án: A. Cuối thiên niên kỷ thứ IV


Câu 5:

Vua được gọi là Pharaong ở

Xem đáp án

Chọn đáp án: D. Ai Cập

Giải thích: Pharaong trong tiếng Ai Cập có nghĩa là ngôi nhà lớn. Vì thế người đứng đầu ở đây được gọi là Pharaong mang ý nghĩa như người đứng đầu nhà nước.


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

4

Đánh giá trung bình

67%

0%

33%

0%

0%

Nhận xét

1 năm trước

Trịnh My

rất tốt
P

1 năm trước

Phạm thị như hậu

Hay

1 năm trước

Nhatgiabao Nguyen

câu 8 đáp an là B sao lại là A\

Bình luận


Bình luận

Nhatgiabao Nguyen
19:22 - 27/12/2020

bài 4 câu 8 là B sao lại là A

nguyễn hoàng phúc
18:29 - 27/12/2021

đề thi cũng đc