Câu hỏi:

14/09/2019 1,622

Các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trên

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Chọn đáp án: A. lưu vực các con sông lớn.

Giải thích: Vì ở đây đất đai phù sa màu mỡ, khí hậu thuận lợi để làm nông nghiệp.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ai Cập cổ đại được hình thành trên lưu vực của sông

Xem đáp án » 14/09/2019 21,922

Câu 2:

Nhà nước Phương Đông cổ đại được tổ chức theo thể chế gì?

Xem đáp án » 14/09/2019 20,009

Câu 3:

Giai cấp có vai trò quan trọng nhất đối với sự phát triển của xã hội phương đông cổ đại là?

Xem đáp án » 14/09/2019 16,092

Câu 4:

Ensi là tên gọi của vua ở quốc gia nào?

Xem đáp án » 14/09/2019 11,036

Câu 5:

Các quốc gia cổ đại phương Đông được ra đời thời gian nào?

Xem đáp án » 14/09/2019 7,404

Câu 6:

Vua được gọi là Pharaong ở

Xem đáp án » 14/09/2019 5,296

Câu 7:

Luật Ham-mu-ra-bi của quốc gia nào?

Xem đáp án » 14/09/2019 4,428

Bình luận


Bình luận