Câu hỏi:

15/09/2019 946

Trong các chất: KCl, C2H5OH, C6H12O6 (glucozơ), NaNO3, CH3COONH4, HCl và KOH, số chất thuộc loại chất điện li mạnh là

Trả lời:

Chọn đáp án D

Các chất thỏa mãn là : KCl, NaNO3, CH3COONH4, HCl và KOH

Chú ý : C2H5OH, C6H12O6 (glucozơ) tan trong nước nhưng không phải chất điện ly (dung dịch không dẫn được điện)

LIVESTREAM 2K4 ÔN THI THPT QUỐC GIA 2022


CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong các loại phân bón sau: NH4Cl, (NH2)2CO, (NH4)2SO4, NH4NO3; loại có hàm lượng đạm cao nhất là 

Xem đáp án » 15/09/2019 17,559

Câu 2:

Cho các dung dịch sau: NH4NO3 (1), KCl (2), K2CO3 (3), CH3COONa (4), NaHSO4 (5), Na2S (6). Các dung dịch có khả năng làm quì tím chuyển sang màu xanh là:

Xem đáp án » 15/09/2019 6,761

Câu 3:

Trường hợp nào sau đây không xảy ra phản ứng:

Xem đáp án » 15/09/2019 3,933

Câu 4:

Cho các phản ứng sau:

          1.  NaOH + HClO → NaClO + H2O

          2.  Mg(OH)2 + 2HCl → MgCl2 + 2H2O

          3.  3KOH + H3PO4 → K3PO4 + 3H2O

          4.  NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O

          5.  Ba(OH)2 + 2HNO3 → Ba(NO3)2 + 2H2O

Số phản ứng có cùng phương trình ion rút gọn :  H+ + OH- → H2O  là:

Xem đáp án » 15/09/2019 3,008

Câu 5:

Dãy gồm các chất điện li mạnh là:

Xem đáp án » 15/09/2019 2,824

Câu 6:

Hỗn hợp X gồm NaHCO3, NH4NO3 và BaO (với cùng số mol của mỗi chất). Hòa tan X vào lượng thừa nước, đun nóng. Sau khi các phản ứng kết thúc, lọc bỏ kết tủa, thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có môi trường

Xem đáp án » 15/09/2019 2,539

Bình luận


Bình luận

CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP 3-12, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85