Câu hỏi:

11/05/2020 22,153

Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thực hiện thao tác chọn Slide Show -> Custom Animation là để tạo hiệu ứng động cho một đối tượng trong slide.

→ Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sau khi đã chọn một số đối tượng trên slide hiện hành, nhấn tổ hợp phím nào sau đây sẽ làm mất đi các đối tượng đó?

Xem đáp án » 11/05/2020 26,613

Câu 2:

Đang thiết kế giáo án điện tử, trước khi thoát khỏi PowerPoint nếu người sử dụng chưa lưu lại tập tin thì máy sẽ hiện một thông báo. Để lưu lại tập tin này ta sẽ kích chuột trái vào nút nào trong bảng thông báo này?

Xem đáp án » 11/05/2020 22,911

Câu 3:

Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải:

Xem đáp án » 11/05/2020 22,695

Câu 4:

Để chọn màu nền hoặc hình ảnh cho trang chiếu ta thực hiện:

Xem đáp án » 11/05/2020 18,568

Câu 5:

Để định dạng dòng chữ "Nét chữ nết người" thành "Nét chữ nết người" (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là:

Xem đáp án » 11/05/2020 17,703

Câu 6:

Để tạo bài trình chiếu cần:

Xem đáp án » 11/05/2020 15,558

Bình luận


Bình luận