Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 9 (có đáp án): Định dạng trang chiếu

  • 3342 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Để tạo bài trình chiếu cần:

Xem đáp án

Các bước tạo bài trình chiếu:

+ Chuẩn bị nội dung trình chiếu

+ Chọn màu hoặc hình ảnh nền cho trang chiếu

+Nhập và định dạng nội dung văn bản

+ Thêm hình ảnh và các hiệu ứng động

+ Trình chiếu kiểm tra, chỉnh sửa và lưu bài trình chiếu

→ Đáp án D


Câu 2:

Để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải

Xem đáp án

Tương tự như Word, để thực hiện việc chèn bảng biểu vào slide ta phải chọn Insert -> Table rồi chọn số hàng và số cột.

→ Đáp án C


Câu 3:

Đang thiết kế giáo án điện tử, trước khi thoát khỏi PowerPoint nếu người sử dụng chưa lưu lại tập tin thì máy sẽ hiện một thông báo. Để lưu lại tập tin này ta sẽ kích chuột trái vào nút nào trong bảng thông báo này?

Xem đáp án

Đang thiết kế giáo án điện tử, trước khi thoát khỏi PowerPoint nếu người sử dụng chưa lưu lại tập tin thì máy sẽ hiện một thông báo. Để lưu lại tập tin này ta sẽ kích chuột trái vào nút Yes trong bảng thông báo này.

→ Đáp án A


Câu 4:

Để định dạng dòng chữ "Nét chữ nết người" thành "Nét chữ nết người" (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện là:

Xem đáp án

Để định dạng dòng chữ "Nét chữ nết người" thành "Nét chữ nết người" (kiểu chữ đậm, nghiêng, gạch dưới), toàn bộ các thao tác phải thực hiện chọn dòng chữ đó, nhấn Ctrl + U, Ctrl + I và Ctrl +B.

→ Đáp án C


Câu 5:

Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải:

Xem đáp án

Để căn lề cho một đoạn văn bản nào đó trong giáo án điện tử đang thiết kế, trước tiên ta phải chọn cả đoạn văn bản cần căn lề rồi chọn các biểu tượng căn lề trái, phải, giữa trên thanh công cụ.

→ Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận