Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 10 (có đáp án): Thêm hình ảnh vào trang chiếu

  • 2764 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Để chuyển một hình ảnh được chọn xuống bên dưới ta thực hiện nháy chuột phải lên hình ảnh chọn Order. Sau đó chọn:

Xem đáp án

Để chuyển một hình ảnh được chọn chuyển xuống dưới ta thực hiện theo trình tự: Nháy chuột phải lên hình ảnh → Order → Send to Back (chuyển xuống dưới).

→ Đáp án C


Câu 2:

Nếu chọn 5 ô liên tiếp trên cùng một cột của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã

Xem đáp án

Tương tự Word, Nếu chọn 5 ô liên tiếp trên cùng một cột của bảng biểu, đưa chuột vào vùng ô đó, nhấn chuột phải và chọn Insert Rows thì ta đã thêm vào bảng 1 dòng

→ Đáp án D


Câu 3:

Sắp xếp các thao tác sau theo thứ tự đúng để chèn hình ảnh vào trang chiếu:

1. Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh

2. Chọn lệnh Insert → Picture → From File

3. Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào

4. Chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert

Xem đáp án

Trả lời: các thao tác sau để chèn hình ảnh vào trang chiếu:

+ Chọn trang chiếu cần chèn hình ảnh vào

+ Chọn lệnh Insert → Picture → From File

+ Chọn thư mục lưu tệp hình ảnh

+ Chọn tệp đồ họa cần thiết và nháy Insert

→ Đáp án A


Câu 4:

Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng:

Xem đáp án

Chèn hình ảnh vào trang chiếu có tác dụng trực quan hơn và dễ gây ấn tượng hơn, sinh động và hấp dẫn hơn.

→ Đáp án C


Câu 5:

Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng nào vào trang chiếu để minh hoạ nội dung?

Xem đáp án

Với phần mềm trình chiếu, em có thể chèn những đối tượng các tệp hình ảnh và âm thanh, các đoạn phim ngắn, bảng và biểu đồ…

→ Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận