Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 4 (có đáp án): Tìm hiểu thư điện tử

  • 3251 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

Xem đáp án

Cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát là: < Tên đăng nhập > @ < Tên máy chủ lưu hộp thư > .

Trong đó:

+ Tên đăng nhập là do người dùng đặt.

+ Tên máy chủ lưu hộp thư do nhà cung cấp dịch vụ đưa ra.

→ Đáp án B


Câu 2:

Thư điện tử có ưu điểm gì so với thư truyền thống :

Xem đáp án

Ưu điểm của dịch vụ thư điện tử là chi phí thấp và thời gian chuyển gần như tức thì, có thể gởi thư kèm tệp tin, một người có thể gửi thư đồng thời cho nhiều người, chuyển tiếp thư cho một người khác, có thể trò chuyện trực tiếp…

→ Đáp án D


Câu 3:

Em sưu tầm được nhiều ảnh đẹp muốn gửi cho bạn bè ở nhiều nơi em dùng dịch vụ gì?

Xem đáp án

Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng số trên mạng máy tính thông qua các hộp thư điện tử. Sử dụng thư điện tử có thể đính kèm các văn bản, hình ảnh, video…vì vậy muốn gửi ảnh cho bạn bè ở nhiều nơi ta dùng thư điện tử nhanh chóng, chi phí thấp và gửi được nhiều nơi trong cùng lúc.

→ Đáp án C


Câu 4:

Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát:

Xem đáp án

Cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát < Tên đăng cập > @ < Tên máy chủ lưu hộp thư >

 → Đáp án B


Câu 5:

Địa chỉ thư điện tử được phân cách bởi kí hiệu:

Xem đáp án

Địa chỉ thư điện tử được phân cách bởi kí hiệu @. cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát là: < Tên đăng nhập > @ < Tên máy chủ lưu hộp thư >

→ Đáp án B


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận