Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 3 (có đáp án): Tổ chức và truy cập thông tin trên Internet

  • 4683 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Dữ liệu nào sau đây có thể được tích hợp trong siêu văn bản?

Xem đáp án

Siêu văn bản là loại văn bản tính hợp nhiều dạng dữ liệu khác nhau như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video…và các siêu liên kết tới các siêu văn bản khác.

→ Đáp án D


Câu 2:

“www.edu.net.vn “, “vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:

Xem đáp án

“vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là ký hiệu tên nước Việt Nam. Tùy theo từng nước mà có ký hiệu tên miền khác nhau.

→ Đáp án B


Câu 3:

Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là:

Xem đáp án

Trang chủ là mỗi khi truy cập vào một Website, bao giờ cũng có một trang web được mở đầu tiên. Địa chỉ của website cũng chính là địa chỉ trang chủ của website.

→ Đáp án C


Câu 4:

Máy tìm kiếm dùng để làm gì?

Xem đáp án

Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng. Phần lớn các máy tìm kiếm được cung cấp trên các trang web. Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách liệt kê các liên kết và có thể là các trang web hoặc hình ảnh…

→ Đáp án C


Câu 5:

Website là:

Xem đáp án

Website là một hoặc nhiều trang web liên quan tổ chức dưới một địa chỉ truy cập chung. Địa chỉ truy cập chung này được gọi là địac chỉ của website.

→ Đáp án D


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận