Câu hỏi:

11/05/2020 80,030

Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên internet được gọi là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trình duyệt Web là một phần mềm ứng dụng giúp người dùng giao tiếp với hệ thống WWW, truy cập các trang Web và khai thác các tài nguyên trên Internet. Một số trình duyệt Web: Internet Explorer (IE), Mozilla Firefox (Firefox), Netscape Navigator,…

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Dữ liệu nào sau đây có thể được tích hợp trong siêu văn bản?

Xem đáp án » 11/05/2020 70,637

Câu 2:

Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:

Xem đáp án » 11/05/2020 43,662

Câu 3:

Sắp xếp các thứ tự sau theo một trình tự hợp lí để thực hiện thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm:

1. Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

2. Truy cập vào máy tìm kiếm

3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết

Xem đáp án » 11/05/2020 41,002

Câu 4:

Website là:

Xem đáp án » 11/05/2020 37,574

Câu 5:

Phần mềm trình duyệt Web dùng để:

Xem đáp án » 11/05/2020 34,263

Câu 6:

Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là:

Xem đáp án » 11/05/2020 29,505

Bình luận


Bình luận