Câu hỏi:

11/05/2020 40,976

Sắp xếp các thứ tự sau theo một trình tự hợp lí để thực hiện thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm:

1. Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

2. Truy cập vào máy tìm kiếm

3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm:

+ Truy cập vào máy tìm kiếm

+ Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

+ Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết.

→ Đáp án B

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên internet được gọi là:

Xem đáp án » 11/05/2020 79,978

Câu 2:

Dữ liệu nào sau đây có thể được tích hợp trong siêu văn bản?

Xem đáp án » 11/05/2020 70,601

Câu 3:

Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:

Xem đáp án » 11/05/2020 43,632

Câu 4:

Website là:

Xem đáp án » 11/05/2020 37,553

Câu 5:

Phần mềm trình duyệt Web dùng để:

Xem đáp án » 11/05/2020 34,234

Câu 6:

Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là:

Xem đáp án » 11/05/2020 29,482

Bình luận


Bình luận