Câu hỏi:

11/05/2020 24,328

Máy tìm kiếm dùng để làm gì?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Máy tìm kiếm là công cụ hỗ trợ tìm kiếm thông tin trên Internet theo yêu cầu của người dùng. Phần lớn các máy tìm kiếm được cung cấp trên các trang web. Kết quả tìm kiếm được hiển thị dưới dạng danh sách liệt kê các liên kết và có thể là các trang web hoặc hình ảnh…

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phần mềm được sử dụng để truy cập các trang web và khai thác tài nguyên trên internet được gọi là:

Xem đáp án » 11/05/2020 79,957

Câu 2:

Dữ liệu nào sau đây có thể được tích hợp trong siêu văn bản?

Xem đáp án » 11/05/2020 70,582

Câu 3:

Một số trình duyệt web phổ biến hiện nay:

Xem đáp án » 11/05/2020 43,594

Câu 4:

Sắp xếp các thứ tự sau theo một trình tự hợp lí để thực hiện thao tác tìm kiếm thông tin trên máy tìm kiếm:

1. Gõ từ khóa vào ô để nhập từ khóa

2. Truy cập vào máy tìm kiếm

3. Nhấn phím Enter hoặc nháy nút tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ được liệt kê dưới dạng danh sách liên kết

Xem đáp án » 11/05/2020 40,963

Câu 5:

Website là:

Xem đáp án » 11/05/2020 37,535

Câu 6:

Phần mềm trình duyệt Web dùng để:

Xem đáp án » 11/05/2020 34,219

Câu 7:

Trang web hiển thị đầu tiên khi truy cập vào website là:

Xem đáp án » 11/05/2020 29,472

Bình luận


Bình luận