Trắc nghiệm Tin học 9 Bài 7 (có đáp án): Phần mềm trình chiếu

  • 2552 lượt thi

  • 10 câu hỏi

  • 10 phút

Câu 1:

Các bước khởi động phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint là:

Xem đáp án

Các bước khởi động phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint là: Start -> Program -> Microsoft Office -> Microsoft PowerPoint. Hoặc nháy vào biểu tượng PowerPoint trên màn hình nền.

→ Đáp án A


Câu 2:

Công cụ hỗ trợ trình bày là:

Xem đáp án

Công cụ hỗ trợ trình bày như bảng để viết, biểu đồ được vẽ trên giấy, máy chiếu phim dương bản, máy tính, phần mềm trình chiếu và bài trình chiếu…

→ Đáp án D


Câu 3:

Hoạt động không sử dụng phần mềm trình chiếu là:

Xem đáp án

Soạn thảo các chuyện ngắn hay các bài thơ chúng ta sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản. Ví dụ như Word.

→ Đáp án B


Câu 4:

Trong số các hoạt động dưới đây, hoạt động nào không phải là hoạt động trình bày?

Xem đáp án

Hoạt động trình bày là hình thức chia sẻ kiến thức hoặc ý tưởng với một hoặc nhiều người khác. Vì vậy ghi bài vào vở không phải là hoạt động trình bày.

→ Đáp án D


Câu 5:

Chọn các phát biểu sai trong các câu sau đây:

Xem đáp án

Phần mềm trình chiếu không dùng để tạo trang tính và thực hiện các tính toán trên đó.

→ Đáp án C


Bắt đầu thi để xem toàn bộ câu hỏi trong đề

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Nguyễn Đoàn Hạnh Nguyên
16:21 - 06/01/2021

Tuyệt