Câu hỏi:

11/05/2020 23,356

Công cụ hỗ trợ trình bày là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Công cụ hỗ trợ trình bày như bảng để viết, biểu đồ được vẽ trên giấy, máy chiếu phim dương bản, máy tính, phần mềm trình chiếu và bài trình chiếu…

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong một bài trình chiếu có thể có bao nhiêu trang chiếu?

Xem đáp án » 11/05/2020 38,887

Câu 2:

Hoạt động không sử dụng phần mềm trình chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 38,491

Câu 3:

Các bước khởi động phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint là:

Xem đáp án » 11/05/2020 37,945

Câu 4:

Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 37,063

Câu 5:

Chọn các phát biểu sai trong các câu sau đây:

Xem đáp án » 11/05/2020 18,957

Câu 6:

Trong số các hoạt động dưới đây, hoạt động nào không phải là hoạt động trình bày?

Xem đáp án » 11/05/2020 16,756

Bình luận


Bình luận