Câu hỏi:

11/05/2020 37,916

Các bước khởi động phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Các bước khởi động phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint là: Start -> Program -> Microsoft Office -> Microsoft PowerPoint. Hoặc nháy vào biểu tượng PowerPoint trên màn hình nền.

→ Đáp án A

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong một bài trình chiếu có thể có bao nhiêu trang chiếu?

Xem đáp án » 11/05/2020 38,867

Câu 2:

Hoạt động không sử dụng phần mềm trình chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 38,474

Câu 3:

Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 37,042

Câu 4:

Công cụ hỗ trợ trình bày là:

Xem đáp án » 11/05/2020 23,342

Câu 5:

Chọn các phát biểu sai trong các câu sau đây:

Xem đáp án » 11/05/2020 18,949

Câu 6:

Trong số các hoạt động dưới đây, hoạt động nào không phải là hoạt động trình bày?

Xem đáp án » 11/05/2020 16,744

Bình luận


Bình luận