Câu hỏi:

11/05/2020 38,870

Trong một bài trình chiếu có thể có bao nhiêu trang chiếu?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Trong một bài trình chiếu có thể không giới hạn trang chiếu chỉ phụ thuộc vào từng bài cụ thể. Tuy nhiên không nên tạo quá nhiều trang chiếu trong bài sẽ làm cho file nặng và việc mở, sử dụng rất chậm, có thể dẫn tới lỗi file.

→ Đáp án D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hoạt động không sử dụng phần mềm trình chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 38,483

Câu 2:

Các bước khởi động phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint là:

Xem đáp án » 11/05/2020 37,923

Câu 3:

Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 37,043

Câu 4:

Công cụ hỗ trợ trình bày là:

Xem đáp án » 11/05/2020 23,347

Câu 5:

Chọn các phát biểu sai trong các câu sau đây:

Xem đáp án » 11/05/2020 18,952

Câu 6:

Trong số các hoạt động dưới đây, hoạt động nào không phải là hoạt động trình bày?

Xem đáp án » 11/05/2020 16,745

Bình luận


Bình luận