Câu hỏi:

11/05/2020 2,786

Phần mềm trình chiếu là:

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Phần mềm trình chiếu là Microsoft PowerPoint. Phần mềm Kompozer ( tạo trang web), Microsoft Word (soạn thảo văn bản), Auducity ( ghi âm và chỉnh sửa âm thanh).

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong một bài trình chiếu có thể có bao nhiêu trang chiếu?

Xem đáp án » 11/05/2020 38,877

Câu 2:

Hoạt động không sử dụng phần mềm trình chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 38,485

Câu 3:

Các bước khởi động phần mềm trình chiếu Microsoft PowerPoint là:

Xem đáp án » 11/05/2020 37,933

Câu 4:

Chức năng chính của phần mềm trình chiếu là:

Xem đáp án » 11/05/2020 37,054

Câu 5:

Công cụ hỗ trợ trình bày là:

Xem đáp án » 11/05/2020 23,352

Câu 6:

Chọn các phát biểu sai trong các câu sau đây:

Xem đáp án » 11/05/2020 18,954

Câu 7:

Trong số các hoạt động dưới đây, hoạt động nào không phải là hoạt động trình bày?

Xem đáp án » 11/05/2020 16,754

Bình luận


Bình luận