Câu hỏi:

11/05/2020 24,746

Một người đang sử dụng dịch vụ thư điện tử miễn phí của Google. Địa chỉ nào dưới đây được viết đúng?

Đáp án chính xác

Quảng cáo

Trả lời:

verified
Giải bởi Vietjack

Cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát là:< Tên đăng nhập > @ < Tên máy chủ lưu hộp thư >.

→ Đáp án C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trình bày cú pháp địa chỉ thư điện tử tổng quát:

Xem đáp án » 11/05/2020 52,202

Câu 2:

Trong số các địa chỉ dưới đây, địa chỉ nào là địa chỉ thư điện tử?

Xem đáp án » 11/05/2020 39,089

Câu 3:

Với thư điện tử, phát biểu nào sau đây là sai?

Xem đáp án » 11/05/2020 36,104

Câu 4:

Thư điện tử là dịch vụ chuyển thư dưới dạng:

Xem đáp án » 11/05/2020 27,309

Câu 5:

Sắp xếp theo thứ tự các thao tác để đăng nhập vào hộp thư điện tử đã có:

1. Gõ tên đăng nhập và mật khẩu

2. Truy cập vào trang Web cung cấp dich vụ thư điện tử

3. Mở Internet

4. Nháy chuột vào nút Đăng nhập

Xem đáp án » 11/05/2020 26,343

Câu 6:

Để tạo một hộp thư điện tử mới:

Xem đáp án » 11/05/2020 25,860

Bình luận


Bình luận